Betalar man hyra under sommaren?

Uppdaterad

Vissa av våra fastigheter har 10-månaders hyra, medan andra har 12-månaders hyra. I annonsen för lägenheten framgår det om är 10-månaders hyra. Om inget annat framgår är det 12-månaders hyra.

warning Created with Sketch.