Vilka krav ställer ni?

Uppdaterad

För att bo i en av våra hyresbostäder krävs det att du är myndig.  

Som sökande behöver du uppfylla följande kriterier:

 • Du ska ha fast en fast inkomst, vi godkänner bl.a. följande anställningsformer:
  • Tillsvidareanställning
  • Projektanställning
  • Långtidsvikariat
 • Du måste ha en total årsinkomst (före skatt) på minst tre gånger årshyran. Är du ålderspensionär behöver din årsinkomst vara minst två gånger årshyran. 
 • K2A kommer att kräva ett nyutfärdat anställningsintyg med inkomstuppgifter, detta kan du be din arbetsgivare om. På anställningsintyget ska din anställningsform, datum, lön och underskrift från arbetsgivaren framgå. Anställningsintyget måste du ladda upp tillsammans med dina tre senaste lönespecifikationer för att kunna göra en intresseanmälan. 
  • Egna företagare ska uppfylla inkomstkrav med hjälp av taxerade inkomster enligt aktuell kreditupplysning
 • Vi tar alltid en kreditupplysning och betalningsanmärkningar eller oreglerade skulder godkänns inte.
 • Du får inte äga eller hyra en annan bostad avsedd för stadigvarande boende samtidigt som du har ett hyreskontrakt hos oss. Du ska vara folkbokförd på den bostad du hyr av oss. Om du hyr en bostad ska du kunna uppvisa en uppsägning av hyresavtal, alternativt försäljningsdokument för villa eller bostadsrätt, före nytt kontrakt tecknas. Du kan fortsatt äga eller hyra en bostad som inte är avsedd för stadigvarande boende, exempelvis en sommarstuga eller ett fritidshus. 
 • Vi kräver goda boendereferenser. Inga anmärkningar från tidigare hyresvärd accepteras.

Undantag:

Bostäder som erhållit statligt investeringsstöd (Hinderbanan, Bredsand, Godisfabriken, Startbanan, Hovshaga, Biologen, Skärvet, Norra träpalatset, Konstnären, Sirenen, Skrinet, Magasinet, Spiran och Planeten) förmedlar vi enligt allmännyttiga principer.

 • Prövning görs utifrån  Kronofogdemyndighetens fastställda förbehållsbelopp och en bedömning görs utifrån hushållets totala inkomst i förhållande till hur mycket hushållet har kvar att leva på efter att hyran är betald.
 • Försörjningsstöd, bostadsbidrag och bostadstillägg accepteras som inkomstgrundande.
 • I övrigt gäller reglerna enligt ordinarie uthyrningspolicy nämnda ovan.

Övriga villkor du bör känna till:

 • Vi förbehåller oss alltid rätten att välja hyresgäst.
 • Det ska under hela hyrestiden finnas en gällande hemförsäkring.
 • Vi tillämpar regler mot trångboddhet för att förhindra osunda boendeförhållanden. Antal personer som ska bo i lägenheten måste vara rimligt i förhållande till lägenhetens planlösning och storlek.
 • Rökning i lägenheten godtas ej.
Guide taggad med: Hyresbostad Uthyrningspolicy
warning Created with Sketch.