Jag har nyligen påbörjat min anställning

Uppdaterad

Om du nyligen har fått ett nytt jobb och ännu inte har tre lönespecifikationer kan du lägga upp de lönespecifikationer du har fått. 

Om du inte har påbörjat anställningen men skrivit på anställningsavtalet kan du lägga upp det som både arbetsgivarintyg och lönespecifikation. Systemet kräver minst en av varje typ. En individuell bedömning görs och det är svårare att få lägenhet utan alla intyg. 

warning Created with Sketch.