Hur anmäler jag ett akut fel på kvällar och helger?

Uppdaterad

Om det inträffar något akut i din lägenhet eller fastighet efter kontorstid, t ex på helgen kan du kontakta jouren.

Viktigt att veta!
Jouren är tänkt för akuta ärenden så som stigande stopp i avloppet eller ett vattenläckage. Om ditt ärende inte är akut som till exempel att spisen inte fungerar, du har en trasig lampa i kylen eller vattnet rinner långsamt i avloppet, får du själv bekosta utryckningskostnaden.

Uppge namn, adress och telefonnummer och berätta vad som inträffat.

Journummer: 010 470 58 45

Vi har ett och samma journummer oavsett var i landet du befinner dig. När du har ringt blir du kopplad till rätt operatör.

Vid akut fara för liv eller fastigheten, kontakta 112.

Guide taggad med: felanmälan Jour
warning Created with Sketch.