Hur ser besiktningsprocessen ut?

Uppdaterad

Inom den första månaden efter att du sagt upp ditt kontrakt så kommer din bovärd kontakta dig för att genomföra en förbesiktning. Syftet med förbesiktningen är att gå igenom lägenhetens ytskikt samt uppmärksamma dig på eventuella saker som behöver åtgärdas innan du flyttar ut. Du kan då välja mellan att åtgärda skadorna själv eller att K2A ska göra det mot en kostnad.  

I samband med din avflytt så kommer din bovärd göra en avflyttningsbesiktning. Avflyttningsbesiktningen görs för att säkerställa att du åtgärdat eventuella skador samt för att nästa hyresgäst ska känna sig nöjd och välkommen hem. 

Ifall du vill läsa mer om besiktningsprocessen hänvisar vi till fliken “Besiktning” på Boendeinformationen på Mina Sidor. Där hittar du en mer ingående beskrivning av besiktningsprocessen. 


Guide taggad med: besiktning Flytta ut