Hur ser besiktningsprocessen ut?

Uppdaterad

Vår besiktningsprocess består av två besiktningar: en förbesiktning och en avflyttningsbesiktning. Våra bovärdar kommer kontakta dig för att boka in besiktningarna. Det är inget krav att närvara på besiktningen, däremot rekommenderar vi att du är med så du är medveten om eventuella skador som behöver åtgärdas.

Förbesiktningen görs cirka en månad efter din uppsägning. Då går man igenom lägenhetens ytskikt, utrustning och om det finns några skador eller onormalt slitage som uppstått medan du bott i lägenheten. Ni går igenom lägenhetens skick och eventuella anmärkningar ansvarar du för att åtgärda innan din avflytt. Efter avslutad besiktning hittar du protokollet på Mina sidor för boende under fliken "Avtal". Protokollet kan laddas ner som en PDF.

Om det finns skador i lägenheten som du orsakat måste du rätta till dessa på ett fackmannamässigt sätt, innan du flyttar ut. Finns skadorna kvar när ditt kontrakt gått ut åtgärdar vi dem och debiterar dig för kostnaden.

I samband med din avflyttning görs en avflyttningsbesiktning. Då går man igenom lägenhetens skick, ser till att lägenheten är flyttstädad och att samtlig utrustning som tillhör lägenheten finns. På avflyttningsbesiktningen ska lägenheten vara flyttstädad och eventuella anmärkningar från förbesiktningen åtgärdade. Kort och gott ska lägenheten vara i ett sånt skick så en ny hyresgäst kan flytta in i en ren och välvårdad lägenhet.

För att underlätta städningen har vi tagit fram en checklista för att du ska komma ihåg att städa alla utrymmen. Om städningen inte är godkänd kommer vi att dokumentera anmärkningar och debitera dig för en ny städning.

Guide taggad med: besiktning Flytta ut
warning Created with Sketch.